Prihlásiť


Prezývka/E-mailová adresa: Heslo: Zabudnuté heslo ?


Zrušiť

Registrovať


Zrušiť


Nasledujúce stránky obsahujú eroticky zameraný textový a obrázkový obsah.

Podmienky vstupu na portál sextime.sk:1. Vstupom na portál sextime.sk prehlasujem, že mám viac ako 18 rokov.

2. V prípade, že sa na portál pripájam zo zahraničia, prehlasujem, že spĺňam podmienky plnoletosti v štáte, v ktorom sa nachádzam.

3. Na portál vstupujem z vlastnej vôle.

4. Sexuálny a erotický obsah v akejkoľvek forme ma žiadnym spôsobom neuráža a bude použitý výhradne na osobnú potrebu.

5. Nemám v úmysle umožniť akýkoľvek prístup k materiálom z nasledujúcich stránok osobám, ktoré nespĺňajú aspoň jednu z vyššie uvedených podmienok.

6. V prípade, že nespĺňam akúkoľvek z vyššie uvedených podmienok, zaväzujem sa okamžite opustiť portál sextime.sk

Prevádzkovateľ portálu nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné občianskoprávne alebo trestnoprávne spory, ktoré by mohli vzniknúť medzi užívateľmi portálu.
Prevádzkovateľ neposkytuje žiadne erotické služby a nemá nič spoločné s ich sprostredkovaním. Všetky inzeráty sú pridávané verejnosťou a za správnosť údajov zodpovedá zadávateľ inzerátu.


SK
EN